Dupli rostilj na gas na neutralnom elementu – Italy