Sporeti na gas sa sest gorionika na otvorenom neutralnom elementu